Onze voorzitter
Onze voorzitter

Eind 2014 heeft Tosca Peschier het initiatief genomen tot het starten van een permacultuurtuin in Haarlem. Verschillende mensen hebben zich bij haar aangesloten, met als resultaat de formele oprichting van stichting PermacultuurCentrum Haarlem op donderdag 22 oktober 2015.
Eerder dat jaar, op 23 augustus, werd de tuin geopend door wethouder Cora-Yfke Sikkema.

De Stichting is op sociocratische wijze opgezet.

Formeel bestuur:
Tosca Peschier - voorzitter
Jelle Fekkes - secretaris en vice-voorzitter
Rinus Hoevens - penningmeester
Bep Barreveld - lid

Dagelijks bestuur (kernkring):
Bep Barreveld - kringleider moestuinkring
Tosca Peschier - ondersteuner moestuinkring
Marie-José Campfens - kringleider voedselboskring
Jelle Fekkes - ondersteuner en coach voedselboskring
Adelfa Prudencia - kringleider kruidenkring
Corina Busman - ondersteuner kruidenkring
Rinus Hoevens - ondersteuner kruidenkring

Externe adviseurs:
Truus Boerma - Platform Haarlem Groener